Lymfedrænage

Uddannelsens opbygning

Som udgangspunkt bygger uddannelsens grundmodul på Dr. Vodders oprindelige uddannelse og udgør 157 lektioner indeholdende teori, praktisk træning, skriftlig teoretisk opgave og eksamen.

Jeg samarbejder med Sammenslutningen af Alternative Behandlere (SAB), som har godkendt uddannelsen, som grunduddannelse på 250 lektioner, hvilket betyder, at den opfylder kravene til RAB-registrering og momsfritagelse.

SAB vil arbejde på at få uddannelsen RAB-registreret, når vi er 20 terapeuter, der opfylder kravene, og som er medlem hos SAB.

Udover grunduddannelsen udbydes der specialuddannelse på 10 dage, så uddannelsen opfylder kravet om 250 lektioner.

Her udover skal den enkelte have følgende uddannelse for at opfylde skats krav til momsfritagelse og evt. RAB-registrering:

Jeg er gerne behjælpelig med at anvise, hvor disse kurser kan tages.

Grunduddannelsen

Grunduddannelsen er en intensiv uddannelse, hvor vi beskæftiger os meget med at indøve de særlige lymfedrænageteknikker, de 5 grundgreb, rytmen i behandlingen mv. Der findes behandlingssystemer for halsen, ansigt, nakken, arme og armhuler, bryst, mave/lyske, ryg, lænd, ben foran, ben bagpå og fødder. Vi øver meget på hinanden. På sidste del af uddannelsen behandles der også folk udefra.

Af teori bliver lymfesystemets anatomi og fysiologi gennemgået, herunder det autonome nervesystem, immunsystemet, bindevæv, dynamisk væv/hjerte-kar-systemet og stoftransporten. Yderligere gennemgås effekten af Manuel Lymfe Drænage (MLD), indikationer og kontraindikationer og noget om ødem/lymfødem mv.

Vi kommer omkring forskellige diagnoser og hvordan vi kender forskel og differentierer.

På sidste halvdel af kurset skal der som hjemmeopgave skrives en teoretisk opgave relateret ud fra den teori, der tidligere er gennemgået, og der skal behandles 3 klienter med hver 6 behandlinger af 1½ time samt skrives journal.

Du vil efter endt grunduddannelse kunne diagnosticere en lang række lidelser, hvor lymfesystemet er intakt, men ikke er optimalt fungerende og tilrettelægge behandling af dem. Se lymfedrænage, hvad er det - overskriften "her er lymfedrænage godt".

Specialuddannelse

Forudsætning for deltagelse er bestået eksamen på Grunduddannelsen.

Her lægges vægten på behandling af sygdomme, samtidig med at teknikkerne fra grunduddannelsen repeteres.

Der arbejdes med specielle teknikker til behandling af lymfødem, hvor man bl.a. kan stimulere dannelsen af nye veje for lymfens tilbageløb - anastomoser.

Vi gennemgår behandlings protokoller, og arbejder med "kombineret lymfødembehandling", som består af: 1. hudpleje, 2. manuel lymfedrænage MLD, 3. bandagering, 4. øvelser, motion og selv-drænage.

Vi lærer specielle MLD teknikker og protokoller til behandling af sekundær lymfødem herunder bandagering.

Vi arbejder med diagnoser og differentialdiagnoser og gennemgår de forskellige former for ødem/hævelsestilstande herunder primær- og sekundær lymfødem og lipødem

Vi gennemgår skader efter cancerbehandling og hvordan de behandles, kompressionsbeklædning, kompressionsmaskiner, selvbandagering og selv-drænage, øvelser til lymfødem klienter og endelig behandling af arvæv og sår.

Vi vil også komme ind på åndedræt og åndedrætsøvelser, kostråd og vægtens betydning, medicin, naturmedicin og kosttilskud.

Der vil under uddannelsen være 10 behandlinger af 1,5 time som hjemmeopgave.

Der sluttes af med en skriftelig og praktisk eksamen.

Du vil efter uddannelsen kunne udarbejde behandlingsplaner til mange forskellige lidelser/sygdomme, herunder primær- og sekundær lymfødem, og kunne gennemføre den nødvendige behandling.