Lymfedrænage

Lymfedrænage

Væskedrivende, immunstyrkende, udrensende og afgiftende

Den menneskelige krop med lymfesystemet er at sammenligne med et akvarium med lunkent havvand. Ligesom et passet akvarium er smukt, når vandpumpen og filter-funktionen er afstemt med fiskenes og planternes behov, er det en dyb tragedie, når pumpen eller filtre stopper, og vandet forplumrer. Hele livsgrundlaget forsvinder, og fiskene dør. Kroppen er at betragte som et akvarium, hvor cellerne er afhængige af en stadig tilførsel af iltholdigt blod samt frisk vævsvæske.

Hvad er manuel lymfedrænage

Manuel lymfedrænage er en pulserende "fjerlet" massage. For at opnå en lymfedrivende virkning udføres kreds- og spiralformede håndbevægelser, for at hente væsken op og pumpe den videre. Der holdes en tæt hudkontakt, samtidig med at huden forskydes over det underliggende væv. Drænagen er rytmisk med stigende og aftagende tryk.

En lymfedrænagebehandling er tillige meget afstressende. En rytmiske pulserende behandling har en afslappende virkning på det sympatiske nervesystem (vores stressnervesystem.) Herved udvider lymfekarrene sig, og lymfeangion motorikken øges. Når det sympatiske nervesystem slapper af, bliver der bedre mulighed for, at det parasympatiske nervesystem (vores afslappende og genopbyggende nervesystem) kan arbejde. Når dette nervesystem er i "gode hænder" sender det impulser til hjernen, som nedsætter produktionen af stresshormoner.

Ca. 70% af vores kropsvægt består af væske, som når den påvirkes af rytmiske, pulserende bevægelser, spreder sig som ringe i vandet. Derfor er lymfedrænagens pulserende massage så effektiv.

De klassiske massagegreb og relativt hårde tryk har ingen drænerende virkning på lymfen, idet lymfekarrene er fine. At trykke hårdt på dem er som at trykke på en vandslange, der lukkes for gennemstrømningen.

Her er lymfedrænage godt

Man kan selv gøre noget for at bedre lymfens bevægelse ved at:

Lymfesystemet

Lymfesystemet er en hel verden for sig, der består af et kæmpe net af forgrenede kar, der gennemstrømmer alle kroppens væv og organer.

Al kroppens lymfe filtreres undervejs i lymfekirtlerne. Dem har vi mellem 500 og 1000 af. De er afgørende for styrken af vores immunforsvar. Lymfocytter (hvide blodlegemer) som skal bruges bl.a. i "kampen" mod virus og bakterier, modnes her. Lymfekirtlerne vokser i størrelse under en sådan "kamp". En stor opgave for lymfekirtlerne er også, at kunne kende det "gode" fra det "onde", så ikke noget forkert angribes, med eks. allergi og andre autoimmune sygdomme til følge.

Et godt helbred hænger uløseligt sammen med lymfens evne til at bevæge sig frit.

Med til lymfesystemet hører også: Milt, Brissel, Mandler, Blindtarm, Peyerske Plaques (lymfoidt væv ved tyndtarmen)

Lymfesystemet opsamler dagligt 2-3 liter lymfe som transporteres op gennem kroppen til halsvenen, hvor det løber tilbage i blodbanerne.

Lymfen siver. Den har ingen selvstændig pumpe. Der er passiv tilbageførsel fra de yderste dele af kroppen til venerne ved kravebenet. Tilbageførslen sker ved kroppens bevægelse, musklernes arbejde, lymfekarrenes egen motorik og mellemgulvets bevægelse via åndedrættet. Det er vigtigt for lymfens bevægelse, at åndedrættet foregår med mellemgulvsmusklen. Kulde og varme påvirker også lymfetransporten, idet kulde nedsætter den, og varme hæver den. Legemstemperaturen på omkring 37 grader er den mest ideelle.

Tegnefilm, der gennemgår lymfesystemets opgaver og funktion

Once upon a time... Life - The lymphatic system (1 of 3)

Once upon a time... Life - The lymphatic system (2 of 3)

Once upon a time... Life - The lymphatic system (3 of 3)

En gennemgang af lymfesystemet ud fra Dr. Vodders arbejde.

Dr. Vodder's Manual Lymph Drainage- Kathy Fleming (30 minute sample)

Symptomer ved ødemer/væskeophobning:

Det tydeligste tegn på nedsat funktion af lymfesystemet er hævelse. Hævelsen ses ikke nødvendigvis med det samme, men udvikles over tid. Der kan samle sig 6 til 7 liter overskydende væske i kroppen, inden man kan påvise ødemer ved et tryk på det hævede område. Når man fjerner fingeren, bliver aftrykket stående som en lille fordybning.

Behandling med lymfedrænage

En lymfedrænagbehandling varer 1½ time. Behandlingen starter altid ved halsen, uanset hvor på kroppen problemet findes. Lymfedrænagebehandling består som udgangspunkt af et samlet forløb for at "lære" lymfesystemet at arbejde selv, og for at opnå en reel udrensende virkning og en stimulerende effekt på immunforsvarret. Udgangspunktet er, at der gives 6 til 12 behandlinger. De første 6 gives gerne med to om ugen, de resterende med en om ugen. Der er selvfølgelig variationer i behovet for behandlinger.

Udvikling af lymfedrænage

Det er danskeren Dr. Emil Vodder, vi kan takke for udviklingen af lymfedrænage. Han arbejdede med det fra omkring 1930 og sluttede først ved sin død i 1986. Dr. Vodder arbejdede og forskede i lymfens hemmeligheder, og ved hjælp af sin intuition udviklede han den manuelle lymfedrænage. Videnskaben har efterfølgende bekræftet hans intuition om, hvordan man mest effektiv drænerer lymfen.

Han arbejdede primært i Tyskland og Frankrig, da Danmark ikke ville anerkende behandlingsformen. I mange Europæiske lande bruges lymfedrænagen meget på hospitalerne. Det er f.eks. en hel almindelig behandlingsform efter større operationer, for at fremme sårheling og mobilitet.

I Danmark bruges lymfedrænage i begrænset omfang på hospitalerne primært efter operationer, hvor der fjernes/skades lymfeknuder, og der efterfølgende opstår et lymfødem, altså primært når skaden er sket.